Kunskap är viktigt vid bolagsförsäljning

June 17, 2021 at 9:46 am by admin | Posted in Uncategorized

En bolagsförsäljning är en komplex transaktion och det är viktigt att du verkligen behärskar regelverket. För många är det dessutom en av de största och mest betydelsefulla transaktionerna som man gör i livet. Ofta är det fråga om att sälja ett livsverk eller i vart fall en verksamhet i vilken man investerat både pengar och tid. En felaktigt genomförd bolagsförsäljning kan leda till att den tilltänkta köpeskillingen, som skulle finansiera både hus och pension, i stället ersätts av en kostsam tvist inför domstol.

Avtal är viktigt vid bolagsförsäljning

Vid en bolagsförsäljning är det viktigt att man använder sig av professionella avtal. Det gäller oavsett om bolagsförsäljningen avser ett aktiebolag, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag. Ett bra och väl utformat överlåtelseavtal är en garanti för att försäljningen kommer att genomföras som du önskar. Ett korrekt utformat och professionellt avtal är dessutom något som gynnar både säljaren och köparen. Genom avtalet är det tydligt definierat vad köparen förvärvar och vad säljaren erhåller i ersättning för överlåtelsen, samt när och hur denna ersättning ska betalas.

Hjälp vid köp och försäljning av bolag

Har du inte kunskap om, och erfarenhet från, bolagsöverlåtelser bör du inte genomföra transaktionen på egen hand. I stället bör du anlita någon som kan hjälpa dig att genomföra bolagsöverlåtelsen på ett korrekt sätt. Den kostnad som det innebär att du får hjälp med transaktionen är en i sammanhanget billig försäkring för att överlåtelsen ska kunna ske på det sätt som du vill. Vad du behöver för hjälp och vem som ska hjälpa dig beror till stor del på vad det är för typ av bolagsöverlåtelse som du ska genomföra. Emellertid kan det i de flesta fall vara en god idé att få hjälp av en jurist, en revisor eller någon annan typ av företagskonsult som är specialiserad på den här typen av transaktioner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *