Kontrollansvarig

December 30, 2018 at 8:31 pm by admin | Posted in Uncategorized

Ett byggföretag behöver oftast en kontrollansvarig som hjälper byggmästaren i hans arbete. Bor du i Stockholm och har ett byggföretag så kan du kontakta https://kontrollansvarigstockholm.biz/ för att ta hjälp av en kontrollansvarig genom dem. När du har gjort detta kommer en kontrollansvarig att hjälpa dig med att bland annat ta fram en kontrollplan över arbetet. Han/hon ska också vara med under arbetets gång för att se till att det sköts på rätt sätt. Alla besök ska antecknas ner och alla eventuella iakttagelser som gjorts ska också vara med.

Kontrollansvarig i Stockholm erbjuder utbildade kontrollansvariga som inte bara är med under arbetets gång utan också är med under besiktningar, tekniska samråd och vid kommunala arbetsplatsbesök. Då kanske du tänker “Behöver jag verkligen det?”. Det gör du förmodligen om du ska göra ingrepp i en fastighet. Det är många byggprojekt som faktiskt kräver en kontrollansvarig som ser till att byggmästaren faktiskt bygger på det sett som är tillåtet och efter ritningar och planer. Om den kontrollansvarige inte tycker att anvisningarna följs så kan hen pausa bygget.

För att vara kontrollansvarig behöver man sedan 2011 ett certifikat som man får genom utbildning. Bygglovesenheten ställer dessutom krav på en certifierad kontrollansvarig som ska finnas med vid bygget. Det finns däremot byggen där det inte krävs att en kontrollansvarig finns med och dessa är exempelvis ombyggnader eller åtgärder som inte påverkar byggnaden på ett märkbart sätt. Om du ska göra enklare lösningar som att exempelvis måla om eller klä om fasaden på en byggnad så behöver ingen vara där och se till att det görs rätt utan det är ditt eget ansvar. Ibland kan det även vara så att man kan utföra så kallad egenkontroll på bygget där du själv har ansvaret att se till att du möter krav som har bestämts vid en tidigare planering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *