Installera ny värmepump i Nyköping

October 27, 2020 at 10:41 am by admin | Posted in Uncategorized

Har du koll på om du har en effektiv eller en ineffektiv värmepump i Nyköping? En ineffektiv uppvärmning är oftast inte bara otillfredsställande utan också dyr. Man kan nästan likställa det med att man eldar för kråkorna. Idag finns det många energisnåla och ekonomiska lösningar på uppvärmning av privatbostäder och företag. De allra flesta har för länge sedan kastat ut sin oljepanna och installerat en värmepump eller en annan värmekälla. Men när gjorde du din senaste investering av en värmepump i Nyköping? Idag finns det en rad olika sorters värmepumpar att tillgå som är både energisnåla och kostnadseffektiva. Du kan välja mellan flera olika sorters värmepump Nyköping som till exempel bergvärmepump, luft-/vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

Prisvärt avdrag för värmepump i Nyköping

Det behöver inte bli särskilt kostsamt att installera en värmepump i Nyköping eftersom du som husägare får använda dig ROT-avdraget. Med ROT-avdraget kan du få avdrag på arbetskostnaderna men inte på själva materialet, dvs. värmepumpen och eventuellt annat material som tillkommer. När du har installerat din nya värmekälla kan du räkna med att den kommer att hålla i en till två generationer framåt i tiden innan den behöver bytas ut. Regelbundet underhåll behövs däremot.

Välj efter ditt geografiska läge

Sverige är ett långt land med flera klimatzoner och därför ska du välja en värmepump som är avsedd för just den klimatzon som du bor i. När du väljer värmekälla till din bostad eller fastighet måste du alltid beakta bostadens och lägets förutsättningar. Bergvärmepumpar är betydligt vanligare i norra delen av Sverige jämfört med södra delarna.

En luftvärmepump använder sig av utomhusluften för att värma upp din bostad och kan omvandla luft utifrån till att värma upp till exempel varmvatten och ge hushållsel. Väljer du att installera en bergvärmepump måste denna förläggas tillräckligt djupt för att fungera effektivt. Borrdjupet beror på marken och kan variera från hus till hus. Ett borrhål på upp till 200 meter kan bli nödvändigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *