Fasadputs Stockholm

February 9, 2021 at 3:44 pm by admin | Posted in Uncategorized

Behöver du utföra en fasadputs i Stockholm bör du alltid vända dig till ett företag som har yrkesutbildade hantverkare som vet hur arbetet ska utföras säkert och korrekt. Har man en fastighet med en putsad fasad behöver fasaden underhållas med cirka 30 års mellanrum för att fasaden ska få en lång livslängd. En fasad kan också utsättas för fuktskador eller frysskador som också bidrar till att du behöver renovera fasaden. När man utför en fasadputs i Stockholm är det samtidigt viktigt att också kontrollera fastighetens avvattningssystem. Att hängrännor, stuprör och fönsterplåt fungerar är viktigt för att skydda den nya fasaden från regnvatten.

Så här går en fasadputs i Stockholm till

När man utför en effektiv fasadputs Stockholm så krävs det att man använder sig av en ställning runt fastigheten så att arbetet kan utföras säkert och effektivt. Till att börja med ska fönster och fasaddetaljer täckas in så att dessa inte skadas vid arbetet. Därefter ska fasaden tvättas med högtryckstvätt så att gammal lös färg, släppt puts och föroreningar tas bort. Man behöver också kontrollera fasaden så att man upptäcker områden där putsen har släppt från underlaget. Lös puts och sprickor behöver knackas upp och sedan lagas med nytt putsbruk. Efter att putslagningen är klar kan man sedan måla fasaden med en lämplig fasadfärg. Slutligen rengör man fasaddetaljer och transporterar bort byggavfall och därefter kan eventuella plåtarbeten ta vid.

Tid för en fasadputsning i Stockholm

Hur lång tid det tar att utföra en fasadputs i Stockholm beror till stor del på hur stor fastigheten är och om fasaden enbart ska putslagas eller om det krävs nyputsning av hela fasaden. För en putsad villa tar det normalt två veckor att utföra en fasadputs i Stockholm medan det för ett större hyreshus kan ta upp till en eller ett par månader. En fasadrenovering utförs lämpligast under vår, sommar eller höst men kan också utföras under vintern med hjälp av intäckt ställning och värmare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *