Ekonomisk förvaltning i bostadsrättsförening

September 17, 2019 at 9:45 pm by admin | Posted in Uncategorized

Det medför mycket ansvar att sköta ekonomisk förvaltning i bostadsrättsförening, och man måste följa lagar och regler. Många hyresgäster kräver information och har synpunkter, så det behövs också integritet för att klara förvaltningen. Löpande bokföring tar tid, och kanske klarar någon i styrelsen att sköta den, men det kan vara skönt att ha en utomstående, kunnig person, som tar hand om avtal, budget, lånefrågor, indrivning och avhysning. Botema har stor erfarenhet av allt som gäller ekonomisk förvaltning i bostadsrättsförening, och därför kan du tryggt anlita dem.

Från bokföring till budgetfrågor

Behöver ni hjälp med hela bokföringen, går det också bra. Ni väljer själva omfattningen på tjänster när det gäller ekonomisk förvaltning i er bostadsrättsförening, för man åtar sig allt från postöppning till bokslut och deklarationer. Vanliga uppgifter är att registrera fakturor och sköta utbetalningar, skicka ut hyresavier och bokföra hyresinbetalningar, betala arvoden och eventuella löner och redovisa skatt och moms. Utskick av kallelser till möten och all arkivering av protokoll är andra saker som föreningen också kan få service med. Men ni får också gärna hjälp att upprätta en budget, så att ni har framförhållning på intäkter och kostnader. Man kan planera reparationer och förbereda sig inför aviserade kostnadshöjningar. Det är många moment som ingår i ekonomisk förvaltning i bostadsrättsförening.

Ekonomisk förvaltning i bostadsrättsförening kan gälla finansiering

Den tunga biten är ofta alla åtaganden när det gäller fastigheten, både när det gäller kostnader för underhåll och reparationer och själva finansieringen, dvs. att hålla koll på lån och förhandla om räntor. Man hanterar stora summor när det gäller ekonomisk förvaltning i bostadsrättsförening, och man vill tillvarata hyresgästernas intressen i största möjliga omfattning. Det är det som är själva förvaltningen, att se till att byggnader hålls i bästa skick till så låg kostnad som möjligt och att se till att föreningen har bra lånevillkor. Men även inkommande pengar ska hanteras rätt. Hyresinbetalningar, stöd och bidrag blir ett stort kapital som också ska förvaltas. Föreningen har ofta flera konton, ett för löpande transaktioner och minst ett, med bättre ränta, för långsiktigt sparande. Botema har alla resurser för att hjälpa bostadsrättsföreningen att ta vara på sina förmåner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *