Navigering

MicroStation, från Bentley Systems, är ett CAD-verktyg för framtagning av 2D och 3D modeller samt produktionsunderlag. Med den inbyggda Parasolid modeling kärnan kan konstruktören ta fram enskilda detaljer eller hela sammanställningar.

Systemet tillhandahåller avancerad 3D solid- och ytmodelleringsmöjligheter, 2D och 3D ritningsstöd, dynamisk sammanställnings- modellering, plåtdetaljsritning och plåtutbredning.

MicroStation innehåller standardiserade import/export format som Parasolid X T, SAT, IGES och STEP för datautbyte med andra tillverkningssystem.

 

För mer information se: Bentley Systems Inc

Vi har samarbete med Bentley Sweden AB kring denna produkt.