Navigering
   
Lingus
- ett system för språkinlärning.

Mer info + Prisinformation + Nytt läromedel i spanska

Lingus är ett generellt system för datorstödd språkinlärning, CALL (Computer Aided Language Learning). Det har fått stor användning inom det svenska utbildningsväsendet. Lingus har följande egenskaper:

  • En flexibel uppbyggnad - kan användas på alla nivåer och för olika språk. Hittills har huvudområdet varit moderna språk på gymnasienivå samt svenska för invandrare. Många olika färdigheter kan tränas.
  • Är ett skalprogram - läraren kan själv vidareutveckla det pedagogiska innehållet. Lingus stöds dessutom idag av 12 läromedelsförlag. Hälften av dessa har producerat Lingusbaserade läromedel.
  • Nätverksstöd - för distribution av övningsmaterial och uppföljning av elevernas prestationer. Även elevernas uttalstester kan samlas in.
  • Stöd vid uttalsträning - datoranalys och visualisering av uttalet låter eleven arbeta effektivt på egen hand eller med lärarstöd.

Några av dessa egenskaper är Lingus ensam om på marknaden. Sammantagna gör de Lingus språksystem till ett självklart verktyg för varje professionell utbildare.

För mer information se: Larson Education