Navigering

   
Trainersoft är ett användarvänligt utvecklingsverktyg vilket används för att skapa datorbaserade utbildningssystem. Det underlättar produktion, distribution och uppföjlning av interaktiva multimediabaserade utbildningar via nätverk och CD-rom.

För mer information se: Trainersoft.com